Nimelt EAS korraldab sel aastal Hajaasustuse toetusprogrammi 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Programmi eesmärgiks on toetada hajaasustuses elavaid peresid taastuvenergia, vee- ning kanalisatsiooni süsteemide ja juurdepääsu teede rajamisega.

Hajaasustuse programm

Puurkaevu ja septiku vahekaugus vähemalt 60 meetrit

Puurkaevu ja septiku vahekaugus vähemalt 60 meetrit