fbpx

Teostusprojektiga hoone Ehitisregistrisse kandmine (enne 1995a ehitised)

enne 95a maja registrisse kandmine

Mida teha, kui hoone ei ole Ehitisregistris? Lühidalt koos referentsidega ehitiste registrisse kandmisest.

Enne 1995a ehitatud majade puhul ei ole kasutusluba vaja taotleda, kui ei ole tehtud hilisemaid juurde- või ümberehitusi. (Aeg enne planeerimis- ja ehitusseaduse kehtima hakkamist). Tuvastamine, kas hoone on valminud enne või peale 95a toimub aerofotode ja kirjalike dokumentide alusel.

Talu teostusprojekt
Talu teostusprojekt (enne 1995a ehitatud registrisse kandmata maja)

Teostus- ehk mõõdistusprojekt koosneb seletuskirjast, põhiplaanist, lõikest, nelivaatest (fotod), andmete esitamise teatisest. Viimase alusel kannab omavalitsuse ehitusvaldkonna registrispetsialist maja Ehitisregistrisse.

Mõõdistusprojekti joonis
Mõõdistusprojekti joonis

Juhul kui maja on ehitatud peale 1995 a, muutub Ehitisregistrisse kandmine keerulisemaks. Mida tuleb teha majadega, mis on ehitatud peale 1995a, tuleb juttu järgmises artiklis.

Andmete esitamise teatise saab alla laadida siit nimekirjast: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/ehitisregister

Kuidas kontrollida, kas maja on registris või mitte? Sisesta krundi täpne aadress või katastritunnus Ehitisregistrisse: https://www.ehr.ee

Mõõdistusprojekti võib koostada ise käsitsi joonestades, paintis või mõne muu programmiga. Tähtis on puhas vormistus ja korrektsed andmed. Üldiselt usaldatakse teostus/mõõdistusprojektide koostamine spetsialisti kätte. Mõõdistusprojekt valmib umbes 1-2 päevaga ning registrisse kandmine sõltub registrispetsialisti järjekorrast 20-30 päeva.

Adelais Projekt OÜ abiga on 2019 a mõõdetud hoonete kogumaht ehitiselause pindalaga: 2323 m2. Vajad mõõdistus/teostusprojekti? Võta ühendust.