fbpx

Silt: septikud

reoveekäitluse eksperthinnang

Reoveekäitluse eksperthinnang on vajalik selgitamaks välja kinnistu hüdrogeoloogilised tingimused, eesmärgiga saavutada projekteerimise lähteandmed sobiva kanalisatsiooni lahenduse teostuseks. Kui pole päris kindel, kas suletud kogumismahuti asemel võiks kasutada ka reovete immutamist, siis tuleks see välja selgitada. Pikas perspektiivis on reovete immutamine kindlasti odavam, kui kogumismahuti sage tühjendamine. Suletud kogumismahuti 6-10 m3 tühjendamise kord võib maksma minna