fbpx

Riigilõivud projekteerimisel suurenevad oluliselt

Valitsus ja riigikogu on meid järjekordselt üllatamas: Projekteerimisel nõutavad riigilõivud tõusevad kordades. Info pärineb “Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus” määrusest.

Võrdluseks toon praegused riigilõivude maksumused:

Elamu ehitusloa taotluse riigilõiv= 64 eurot. Peale 1. juulit = 150 eurot.
Mitteelamu ehitusloa taotluse riigilõiv= 64 eurot. Peale 1. juulit = 250 eurot.
Projekteerimistingimuste taotluse riigilõiv= 0 eurot. Peale 1. juulit = 30 eurot.

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmine täna ei maksa peale ülesmõõdistusprojekti tellimise midagi. Riigilõiv peale 1. juulit = 500 eurot

Siinkohal võib tekkida võigas olukord, kus riigilõiv on ülesmõõdistusprojektist kallim.

Veel infot:
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003
http://www.varul.com/…/ehitusseadustik-toob-vaikeehitistele…
http://maaleht.delfi.ee/…/uus-ehitusseadus-nouab-ka-tapeedi…
http://maaleht.delfi.ee/…/kogu-tode-uutest-rankadest-nouete…

Väljavõte “Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus” määrusest:

“§ 3311. Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

§ 3313. Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

§ 3315. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

§ 3316. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.”

Foto: E.Vaitmaa