fbpx

Reoveekäitluse eksperthinnang. Kas suletud mahuti asemel võib kasutada ka imbväljakut?

reoveekäitluse eksperthinnang

Reoveekäitluse eksperthinnang on vajalik selgitamaks välja kinnistu hüdrogeoloogilised tingimused, eesmärgiga saavutada projekteerimise lähteandmed sobiva kanalisatsiooni lahenduse teostuseks.

Kui pole päris kindel, kas suletud kogumismahuti asemel võiks kasutada ka reovete immutamist, siis tuleks see välja selgitada. Pikas perspektiivis on reovete immutamine kindlasti odavam, kui kogumismahuti sage tühjendamine. Suletud kogumismahuti 6-10 m3 tühjendamise kord võib maksma minna €70-100.- (2019 andmed), sõltuvalt transpordist jms.

Kui tihti tuleb suletud mahutit tühjendada? Õigemini kui tihti saab mahuti täis, sõltub veekasutuse sagedusest. Standardi EVS 848:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk” alusel on soovitatav võtta elanike reovee eriäravooluks vähemalt 120 l päevas. Praktikas ilmselt nii palju iga inimene reovett päevas ei tooda, kuid vaatame 5 liikmelise perekonna alusel, kus iga inimene toodab päevas 60 l reovett ehk kokkuvõttes 0,3 m3 / päevas. 30 päevaga on 10 kantmeetrine mahuti peaaegu täis, seega igakuine kulu oleks umbes €70-100.-, mis teeb aastase kuluna €840-€1200.-. Seega suletud mahuti kuluks on aastas ühe kuu keskmine palk.

Kui kogumismahutit tuleb tühjendada kord kuus, siis oluliselt odavam oleks kanalisatsioon lahendada omapuhasti, septiku, biopuhasti ja immutusega. Kas hüdrogeoloogilised tingimused lubavad immutamist või mitte selgitab välja reoveekäitluse eksperthinnang. Eksperthinnang võib olla aluseks detailplaneeringu täpsustamisel. Näiteks kui detailplaneeringus on lubatud kasutada vaid kogumismahuteid perioodil, mil ühiskanalisatsioon pole välja ehitatud. Väiksemate arenduste puhul on tüüpiline, et ühiskanalisatsiooni rajamine võib jääda mitte nähtavasse tulevikku. Eksperthinnang annab aluse omavalitsuse ametnikul lubada (või mitte lubada) asukohas kasutada immutamist.

Kuna kõik sõltub kinnistul asuvatest hüdrogeoloogilistest tingimustest, siis ei saa 100% veendunud olla, et immutamine on lubatud. Küll aga tekib teenuse tellimisel selgus, mis siis ikkagi on lubatud või mitte.

Adelais Projekt OÜ aitab teid hüdrogeoloogiliste tingimuste välja selgitamisel reoveekäitluse eksperthinnanguga. Teostame ehitusprojekte ka omapuhastitele, (septikud, biopuhastid, imbväljakud, imbplokid jne)

Võta ühendust ja küsi pakkumine.

    Email (nõutav)

    Teade