fbpx

Projekteeri sügisel – ehita kevadel

Ehitusloa taotluse kooskõlastus

Kehtib lihtne talupoja loogika: Anna aega atra seada. Kui soovid kevadel varakult ehitada, tuleks hakata projekteerima juba sügis-talv. Menetlusajad on pikad ning projektid võivad menetlusest märkustega tagasi tulla.

Akende ja uste piirdeliistud 45 kraadi
Üks märkustest, miks võib projekt menetlusest tagasi tulla: Akende ja uste piirdeliistud tuleb kokku viia 45 kraadi all.

Vaatame ajalises skaalas ühe maja projekteerimist kuni ehitusloani. Peale visiooni tekkimist tuleb taotleda projekteerimistingimused. Seda saab teha Ehitisregistri kaudu. Selleks tuleb logida registrisse sisse. Võimalus logimiseks panga, mobiili-ID või ID-kaardiga.

Projekteerimistingimuste menetlus kestab 30-60 päeva. Sõltub, kas menetlus on avalik või mitte. Pärast tingimuste saamist või tingimuste taotlemise ajal tuleb leida projekteerija, kes koostab teie visioonile hinnapakkumise. Sõltuvalt järjekorrast toimub pakkumise tegemine 2-3 tööpäeva jooksul.

Projekteerimise protsess üldiselt võtab aega umbes 1 kuu elamute puhul. Keerukamate hoonete puhul rohkem ja lihtsamate hoonete puhul vähem. Mida täpsemalt suudate anda edasi visiooni teie unistuste majast, seda lihtsam on projekteerijal teie ideed paberile panna.

Ehitusloa taotlemise protsess
Ehitusloa taotlemise protsess

Kui projekt on valmis, olete rahul, on arhitekt rahul, siis tuleb taotleda ehitusluba. Pädev asutus annab ehitusloa 30 päeva jooksul. Sh aega projektiga tutvumiseks 10 päeva. Juhul kui projektis esineb puudusi, tuleb projekt märkustega tagasi. On tavapärane, et projekt saadetakse esimeselt menetluselt tagasi. Märkused võivad olla sisukad ning vajalikud, teinekord aga ka ebapraktilised ning mittevajalikud.

Kui märkusi esineb, korrigeerib projekteerija need esimesel võimalusel. Kõige kauem läheb korrigeerimisega, kui märkuse lahendamise kiirus ei sõltu otseselt projekteerijast. Sellisteks juhtudeks võib olla maaomanike vaheliste kokkulepete saavutamine tee, trasside jms servituutidega. Samuti võib olla takistuseks immutuse kuja kattumine naaberkinnistuga.

Peale märkuste korrigeerimist esitab projekteerija parandatud ehitusprojekti Ehitisregistrile ning menetlus jätkub kuni ehitusloani.

Ära viska tänaseid toimetusi homse varna! Helista ja räägi, millist maja vajad?

Adelais projekt OÜ

+372 5844 0362

    Email (nõutav)

    Teade