fbpx

Rekonstrueeritava saunamaja 3D joonis

Kihelkonnale saunamaja projekteerimine

    Saunamaja laienduse projekteerimine ehitusloaga. Laiendus kujunes suuremaks kui 33% ning tuli taotleda projekteerimistingimused ning esitada eelprojekt koos ehitusloa taotlusega.