fbpx

Kasutusloa dokumendid

Kasutusluba ja kasutusteatis

“90 m2 maja süttis elektrijuhtmetest. Pererahvas oli kodus ja õnnetuses viga ei saanud. Hoone hävines vundamendini. Maja oli ehitatud enne 1995.aastat. Küll oli tehtud hilisemaid ümberehitusi, mille dokumendid korda ajamata. Hoonel oli olemas kindlustus.

2020a esimeseks jaanuariks peaks olema Ehitisregister korrastatud. Hoonetel dokumendid korras ja kasutusload olemas. Kohe alguses avaldan arvamust, et tormi jooksma hakata pole põhjust, sest ehitisi, mis on ehitatud täiesti ilma dokumentideta või puudulike dokumentidega on palju ning ametnike halduskoormus niigi kõrge selles valdkonnas.

EHITUSSEADUSTIK § 139. Kasutusloata kasutamine (1) Kasutusloata kasutamise eest, kui ehitusluba oli nõutav, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Küllap kedagi trahvima ei hakata ning reaalsed konfliktid tekivad ainult mõne sügavama lahendamata probleemiga. Näiteks pikale veninud kohtuvaidlud, kaebamised, õnnetused, kindlustusjuhtimid. Just viimased peakski kõige enam motiveerima dokumente korda ajama, sest õnnetusi juhtub ning kindlustusest ei pruugi puudulike dokumentide tõttu abi olla.

“90 m2 maja süttis elektrijuhtmetest. Pererahvas oli kodus ja õnnetuses viga ei saanud. Hoone hävines vundamendini. Majal oli ehitatud enne 1995.aastat. Küll oli tehtud hilisemaid ümberehitusi, mille dokumendid korda ajamata. Hoonel oli olemas kindlustus.

Kindlustus ei võtnud arvesse ümberehitus- ja parendustöid, mis polnud kajastatud Ehitisregistris ning hüvitas vaid 1/3 maja tegelikust väärtusest.

Vaatame, milliseid dokumente võib vaja minna ehitise kasutusloa taotlemisel.

 1. Ehitusprojekt (allkirjastatud projekteerija poolt) sh eriosade projektid, ehitusprojekti muudatused kui neid on.
 2. Ehituspäevik
 3. Koosolekute protokollid, kui neid on.
 4. Auditid (eriosad elektripaigaldised, ventilatsiooni, küttesüsteemi, vee- ja kanalisatsiooni)
 5. Tehnosüsteemide ja tehnovõrkude teostusjoonised.
 6. Geodeetiline mõõdistus
 7. Tuleohutuse dokumentatsioon (kaetud tööde akt, pildid, korstnapühkimise akt, küttesüsteemide ekspertiis).
 8. Jäätmeõiend.

Kasutusloa taotluse tegemine käib Ehitisregistris. (link)

1. Vajalik sisselogimine Ehitisregistrisse
2. Esita taotlus või teatis
Kasutusluba ja kasutusteatis hoonele
3. Valik, kas teatis või kasutusluba?
4. Vastavalt valikule kas kasutamise teatis või kasutusloa taotlus

Edasi tuleb järgida juba teatise või taotluse juhendit.

Välised dokumendid (projektid, auditid jne) saab lisada nr 3 Esitatavad dokumendid.
Vastavalt dokumendi valida sobiv liik

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse riigilõiv on €30.-

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse riigilõiv on €60.-

Kui taotlus sisaldab mitut hoonet korraga, siis tasutakse iga hoone eest eraldi.

Vajad abi dokumendite korda ajamisel? Kirjuta.

  Email (nõutav)

  Teade