Peale kinnistu soetamist ning enne projekteerisega alustamist oleks hea krundile tellida geodeetiline alusplaan. Geoaluseid koostavad geodeesiaga tegelevad ettevõtted ning nende maksumus jääb üldjuhul vahemikku 300 – 500 eurot. Geoalus annab ülevaate kinnistuga seotud trassidest, absoluutsetest kõrgustest, koordinaatidest, ol.olevast hoonestusest.

Arendaja olla projekteerijale 2 a vana geoaluse ette andnud ning näidanud kätte, kuhu uus maja paiknema hakkab. Projekteerija joonestanud maja valmis ning pannud asendiplaanile. Omanikule projekti näidates selgus, et paar kuud tagasi kaevatud maja asukohale hoopis tiik.

Loo moraal on: Geoalus olgu ajakohane ning kajastagu just seda infot, mis parasjagu objektil toimub.

Juhul kui kinnistul on tehtud muudatusi, mida geoalusel ei ole, tuleb sellele tähelepanu juhtida. Eriti tuleks jälgida, et trasside jms peidetud objektid oleks õigesti tähistatud.

Geodeetilisi töid reguleerib Ehitusseadustiku määrus, “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”. Kuna linkide URLid muutuvad, tasuks manuaalselt Riigiteataja lehelt see üles leida.