Autor: Andres Talk

Erialase tegevuse vastutuskindlustus

Pealkirjas toodud väljend tähendab kaootilist tulemust mingis olukorras, kuhu jõudmiseks tuli läbida teatud sammud. Sinna jõuda ei oleks tohtinud ega soovinud mitte ükski osapool. Teine hea väljend on “recipe of disaster” ehk “katastroofi retsept” ja katastroofiks võib pidada ebaõnnestumisi, mille tulemusel peab keegi tööd ümber tegema, midagi suuremas mahus kinni maksma või veel hullemat –

Kasutusluba ja kasutusteatis

“90 m2 maja süttis elektrijuhtmetest. Pererahvas oli kodus ja õnnetuses viga ei saanud. Hoone hävines vundamendini. Maja oli ehitatud enne 1995.aastat. Küll oli tehtud hilisemaid ümberehitusi, mille dokumendid korda ajamata. Hoonel oli olemas kindlustus.” 2020a esimeseks jaanuariks peaks olema Ehitisregister korrastatud. Hoonetel dokumendid korras ja kasutusload olemas. Kohe alguses avaldan arvamust, et tormi jooksma hakata

reoveekäitluse eksperthinnang

Reoveekäitluse eksperthinnang on vajalik selgitamaks välja kinnistu hüdrogeoloogilised tingimused, eesmärgiga saavutada projekteerimise lähteandmed sobiva kanalisatsiooni lahenduse teostuseks. Kui pole päris kindel, kas suletud kogumismahuti asemel võiks kasutada ka reovete immutamist, siis tuleks see välja selgitada. Pikas perspektiivis on reovete immutamine kindlasti odavam, kui kogumismahuti sage tühjendamine. Suletud kogumismahuti 6-10 m3 tühjendamise kord võib maksma minna

ehitusprojekti koostamine

Adelais Projekt OÜ tegutseb kahel pinnal. Värske kontor väärikas hoones Tallinna kesklinnas Rävala pst 8 büroomajas ning Saaremaal Salme alevikus Sõrve mnt 3 endises Salme vallamajas. Mõlema kontori külastusaeg tuleks eelnevalt kokkuleppida ette helistades. TALLINN Projekteerija Karoliine Kallaste karoliine@projektum.ee +372 5558 7675 SAAREMAA Projekteerija Andres Talk andres@projektum.ee +372 5844 0362 KIRJUTA JA BRONEERI KOKKUSAAMINE:

Ehitusloa taotluse kooskõlastus

Kehtib lihtne talupoja loogika: Anna aega atra seada. Kui soovid kevadel varakult ehitada, tuleks hakata projekteerima juba sügis-talv. Menetlusajad on pikad ning projektid võivad menetlusest märkustega tagasi tulla. Vaatame ajalises skaalas ühe maja projekteerimist kuni ehitusloani. Peale visiooni tekkimist tuleb taotleda projekteerimistingimused. Seda saab teha Ehitisregistri kaudu. Selleks tuleb logida registrisse sisse. Võimalus logimiseks panga,

Detailplaneeringu tellimine

Lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine ala ruumilise terviklahenduse koostamise kaudu. Detailplaneeringu koostamine on vajalik lähiaastate maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks seaduse või üldplaneeringuga määratud aladel ja juhtudel. Detailplaneeringu peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.  Planeerimiseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamise kohustus ehitusloakohustuslike ehitiste ehitamine või laiendamine üle 33% linnades, alevites ja alevikes nende

Ehitusloa taotlemine ehitusteatise esitamine

Ehitusõiguse saamiseks tuleb tihti taotleda plaanitavale hoonele ehitusluba. Ehitusloa taotlemise eelduseks on ehitusprojekt ning projekteerimistingimused või detailplaneering. Sõltuvalt maja suurusest tuleb esitada, kas ehitusteatis või ehitusloa taotlus. Ehitusseadustik lisa 1 alusel pole tarvis ehitusprojekti, ehitusteatist või ehitusloa taotlust hoone puhul, mille gabariidid jäävad alla 5m (harja kõrgus maapinnast) ning ehitisealune pindala alla 20 m2. Ülejäänud