Adelais Projekt OÜ teostab järgmisi töid:

  • Ehitusprojektide koostamine: Eskiisprojektid, eelprojektid, mõõdistusprojektid, põhiprojektid, eritööd.
  • Hoonete ülesmõõdistamine Ehitusregistris arvele võtmiseks.
  • Ehitusalane konsultatsioon.
  • Modelleerimine – ehitiste visualiseerimine 3D-s.